Általános Szerződési Feltételek

A HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK ÉS GARÁZSKAPUK, ÜVEGMUNKÁK, KÜL ES BELTÉRI ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI TERMÉKEK, BELTÉRI AJTÓRENDSZEREK, ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÉS SZERELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Szerződés:
Megrendelésnek, megállapodásnak csak a megrendelő és az eladó vagy hivatalos képviselője által aláírt, elfogadott, dátummal ellátott árajánlat vagy megrendelőlap tekinthető, amennyiben a munkára konkrét, részletes (gyártási, vállalkozási) szerződés nem készül. Szóbeli megrendelésre és megrendelés módosításra nincs lehetőség.

A szerződés módosítása:
Írásos módosítást a megrendeléstől számított 3 naptári napon belül fogadunk el a módosítás műszaki és pénzügyi vonatkozásainak dokumentálásával, aláírásával. Ezen határidőn kívül eső módosítás esetén az eladó fenntartja a szállítási határidő egyoldalú megváltoztatásának jogát és a módosítás miatt felmerült költségek számlázását.

Helyszíni felmérés:
Külön kérésre, ha a beépítést, mint szolgáltatást is megrendelik, a nyílászárók gyártás előtti pontosítása végett egyszeri díjmentes felmérést végez az eladó. A felmérés nélkülözhetetlen feltétele a végleges padlószint feletti 1,00 m-es szintvonal megléte (bejárati ajtó, erkélyajtó, portálszerkezet esetén) a külső teherhordó falak belső oldalán vagy kávarészén. Amennyiben időközben a beépítés megrendelését a megrendelő visszavonja, úgy a felméréskor megállapított méretek csak ajánlásként élnek tovább. A felmérés díja mérnök óra/kiszállás díjjal leszámlázásra kerül, többszöri helyszínelés esetén.

Szállítási (gyártási) határidő:
Általában az árajánlat írásos elfogadásától (megrendeléstől) számított 4-5 hét.  Az aláírt megrendelőlapon konkrétan feltüntetésre kerül.

Árak:
Telephelyi árak, a megadott műszaki tartalommal, a helyszínre szállítás díja nélkül. Nem tartalmazzák a beépítéshez szükséges segédanyagok (rögzítő karom, pur hab, csavar, dugó) a párkányok (külső, belső) és hézagtakarás (takaróléc, szilikon) anyagköltségeit, valamint a beépítés munkadíját.

Beépítés:
Külön megegyezés, árajánlat (szerződés) alapján az eladó vállalkozik az elkészült nyílászáró szerkezetek helyszíni beépítésére is. A falazási munkákat követően, vakolás előtt a szabadon hagyott falnyílásba utólag, szerelt jelleggel, csavarral a tokon keresztül átfúrva, vagy rögzítő karommal csavarozva történik. A megrendelő, vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására jogosult személy (építés, művezető) jelenléte nélkül a beépítési munkák nem kezdhetők el.

Beépítés díja:
Tartalmazza a szállítási költséget, a beépítéshez szükséges segédanyagokat (rögzítő karom, csavar, dugó, pur. Hab stb.), a szerkezetek szakszerű rögzítését és szükség szerint a szárnyak beszabályozását, fix szerkezetek beüvegezését, a szerelési hézag tömítését, a kilincsek, tartozékok felrakását vagy kérésre átadását a jegyzőkönyv aláírására jogosult személynek. A nyílászáró szerkezetek rendeltetésszerű használatához nem szükséges a külső párkány és belső könyöklő felszerelése és a szerelési hézag letakarása műanyag takaróléccel. Ezek anyag és munkadíj költségeit nem tartalmazza a beépítési díj. Csak akkor részei a munkának, ha erre az árajánlat (szerződés) konkrétan kitér és teljesítésének határideje nem azonos a beépítésével.

Fizetési feltételek:
Megrendeléskor a termék bruttó árának 50%-át szükséges előlegként befizetni, melyről az összeg beérkezte után előlegszámlát állít ki az eladó. A számla végösszegét szállítás után a termék átvételekor kell kiegyenlíteni. A gyártás indításának feltétele az aláírt megrendelőlap és az előleg befizetése 3 naptári napon belül.  Ennek elmulasztása esetén az eladó határidő teljesítését nem köteles vállalni. A késztermék szállításának feltétele a termékre szóló végszámla kiegyenlítése.

Fizetési mód:
Történhet készpénzzel vagy banki átutalással. Minden esetben a vevő részére elektronikus számlát állítunk ki és e-mailban küldünk el.

Csomagolás:
A nyílászáró szerkezetek a termékprofil védőfóliáján kívül más védőcsomagolást nem tartalmaznak. A kilincs, a vasalat takaró és vízkifolyó furat takaró műanyag elemek a kötelező tartozékok, ezek külön csomagolva kerülnek átadásra.

Átadás-átvétel:
A beépítés díja, összege a munka készre jelentésekor, átadás – átvételkor egyenlítendő ki, az eladó vagy egy az általa megbízott személy részére.

Garancia:
Az eladó termékei ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer szerint készülnek és CE minősítéssel rendelkeznek. Az eladó a megrendelés alapján a forgalmazott termékekre a vonatkozó jogszabályok és a megrendelt termékeket gyártó cégek által vállalt, a megrendelés időpontjában is érvényben lévő kötelezettségeket vállalja (szavatosság, jótállás, garancia). Megrendelő a szerződés elfogadásával elismeri, hogy a termékre jellemző kötelezettségekről elegendő  tájékoztatást kapott.                                                                                                                                                                                                       A kötelezettség kezdő időpontja a termék átadás – átvételének időpontja. Megrendelő a törvényi kötelezettségek ideje alatt felmerült reklamációt írásban köteles az eladó tudomására hozni. Az eladó a megrendelő reklamációjáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a kivizsgálására szakembert küld. Amennyiben a megrendelő minőségi kifogása vélhetően jogos, az eladó felveszi a kapcsolatot a gyártóval, és közösen gondoskodnak a törvényi előírásoknak megfelelően a hiba kijavításáról. Az eladó mentesül a kötelezettségi felelősség alól, ha a Megrendelő a karbantartást nem, vagy hiányosan végzi, vagy nem rendeltetésszerűen használja a termékeket. Mentesül még a kötelezettségi felelősség alól, nem az eladó okozta balesetből adódó kárnál, elemi kárnál, valamint idegenkezű rongálásból eredő kárnál. Mentesül továbbá, ha a Megrendelő nem megfelelő körülmények közé építi, vagy építteti be a termékeket, erős párakicsapódás, vakolásból eredő hibák, mész, cement, festék, egyéb maró hatású vegyi anyagok, használata okozta elszíneződések esetén.
Az eladó mentesül a kötelezettségi felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a Megrendelő felé való teljesítés után keletkezett.

Jogviták
A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF -ben írt megrendeléssel kapcsolatos vitáikat elsődlegesen békés úton, peren kívül, tárgyalással igyekeznek megoldani. Ha ez eredménytelenül végződik, a felek kikötik a Vállalkozás székhelye szerint Bíróság illetékességét.
A jelen ÁSZF -ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szól 2013. Évi V. Törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatvédelem
A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben, a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést a vállalkozás a vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. Évi CXII. Törvény betartásával végzi.